หน้าที่และส่วนประกอบของกระบอกไฮดรอลิค | เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส บจก.

มาทำความรู้จักกับกระบอกไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิค Hydraulic cylinder เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของระบบไฮดรอลิคมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนระบบไฮรดรอลิค และช่วยในงานอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย โดยมักทำหน้าที่เป็นแรงดัน แรงผลักในเชิงเส้น ถูกนำมาใช้งานต่างๆมากมาย อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ งานวิศวกรรม งานก่อสร้าง เครื่องจักรกลการผลิต เป็นต้น  ผลิตกระบอกไฮดรอลิค   กระบอกไฮดรอลิค มี 2 ประเภท 1. กระบอกไฮดรอลิคสองทาง (Double Acting Hydraulic Cylinders) กระบอกสูบไฮดรอลิคชนิดนี้สามารถยืดหรือหดได้ ด้วยน้ำมันทั้งสองทาง เหมาะกับงานที่เคลื่อนที่ในแนวตรง มีระยะชักที่ยาว 2. กระบอกไฮดรอลิคหนึ่งทางเดียว (Single Acting Hydraulic Cylinders) การทำงานของกระบอกไฮดรอลิคชนิดนี้จะถูกสร้างขึ้นในทิศทางเดียว คือ สามารถยืดหรือหดด้วยน้ำมันเพียงด้านเดียว อีกด้านหนึ่งมักจะเป็นสปริงเพื่อทำการยืดหรือกลับได้ […] Continue Reading สนใจติดต่อ บริษัท […]

อลูมิเนียมวัสดุสำคัญที่ทุกห้องเย็นต้องมี | พีพีเอ เมททอล (2003) บจก.

ทำไมห้องเย็นถึงต้องเป็นอลูมิเนียม  ห้องเย็น สถานที่ที่ไว้สำหรับเก็บวัตถุดิบสินค้าที่ต้องคงอุณหภูมิที่ต่ำ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของสินค้าให้คงที่คงเดิม หากอุณหภูมิสูงเกินไปอาจสร้างความเสียหายแก่สินค้าหรือวัตถุดิบนั้นๆ โดยอุณหภูมิของห้องเย็นจะอยู่ที่ 3-7 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าด้วย ในปัจจุบันห้องเย็นนิยมที่ใช้ในการเก็บสินค้าหลากหลายประเภท   โรงงานอุตสาหกรรมประเภทอาหารที่นิยมเลือกใช้ห้องเย็นไว้สำหรับเก็บสินค้าเพื่อคงความสดใหม่ อีกหนึ่งห้องเย็นที่จำเป็นสำหรับธุรกิจสินค้าคือห้องเย็นแบบเคลื่อนที่โดยรถบรรทุก เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าและยังคงรักษาอุณหภูมิให้สินค้ายังคงรูปและคงสภาพเดิม วัสดุที่นำมาทำเป็นห้องเย็นคือ ‘อลูมิเนียม‘ เพราะคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน ทำให้อลูมิเนียมห้องเย็นถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย   อลูมิเนียมห้องเย็น ประโยชน์ของอลูมิเนียมห้องเย็น  – อลูมิเนียมไม่ทำให้เกิดสนิม จึงเหมาะอย่างยิ่งในการใช้อลูมิเนียมที่ต้องเก็บวัตถุดิบที่มีความชื้น ในอุณหภูมิที่ต่ำ ที่อาจะทำให้เกิดสนิมในอนาคตขึ้น […] Continue Reading     สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท พีพีเอ เมททอล (2003) จำกัด www.ppametal.com ppametal.brandexdirectory.com

ตู้เปียกและตู้แห้งคืออะไร | พีพีเอ เมททอล (2003)

ความแตกต่างของตู้เปียกและตู้แห้ง    อลูมิเนียมตู้เปียก ตู้เปียก คือตู้บรรทุกสินค้า สำหรับใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ หรือเป็นตู้เย็น ตู้น้ำแข็งสำหรับการบรรจุสินค้า เพื่อใช้ในการขนส่งมักติดตั้งอยู่ในส่วนด้านหลังของรถบรรทุกสินค้า ทำจากวัสดุอลูมิเนียมตู้เปียกที่ถูกออกแบบให้สามารถรองรับน้ำหนัก และสามารถทนต่ออุณหภูมิต่ำได้เป็นอย่างดี อีกทั้งอลูมิเนียมภายด้านในของตู้เปียกยังสามารถติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา และรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี สินค้าที่นิยมบรรทุกในตู้เปียกได้แก่ อาหารทะเล อาหารสด ยาเวชภัณฑ์ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ และสินค้ารูปแบบอื่นๆที่ต้องการรักษาคงอุณหภูมิต่ำไว้  อลูมิเนียมตู้แห้ง ตู้แห้ง คือตู้บรรทุกสินค้าทั่วไป เป็นที่นิยมมากในธุรกิจและอุตสาหกรรม วัสดุทำจากอลูมิเนียมคุณภาพ โดยอลูมิเนียมตู้แห้งถูกออกแบบมาอย่างประณีต เพื่อให้สามารถรองรับแรง น้ำหนักที่บรรจุภายในตู้แห้งได้ […] Continue Reading   สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท พีพีเอ เมททอล (2003) จำกัด www.ppametal.com ppametal.brandexdirectory.com

ตู้เลื่อนเก็บเอกสาร ผู้ช่วยในการเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบและประหยัดพื้นที่ | โลหะประทีป เน็กซ์เจน บจก.

มาทำความรู้จักกับตู้เลื่อนเก็บเอกสารแบบต่างๆ     ตู้เลื่อนเก็บเอกสาร ถูกออกแบบมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร แฟ้มสะสมเอกสาร หนังสือข้อมูลต่างๆ ที่เป็นกระดาษ ซึ่งตู้เลื่อนเก็บเอกสารจะถูกใช้งานใน สำนักงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย หอสมุด หรือสถานพยาบาล โดยสถานที่ดังกล่าวนั้นจะมีแฟ้มเอกสารข้อมูลจำนวนมากจึงจำเป็นต้องใช้ตู้เลื่อนเก็บเอกสารหรือชั้นวางหนังสือรางเลื่อน เพื่อที่จะประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสารแล้ว ยังทำให้เก็บเอกสารอย่างเป็นระบบระเบียบ ง่ายต่อการค้นหาและการใช้งาน ตู้เลื่อนเก็บเอกสารแบบต่างๆ  ชั้นวางหนังสือแบบรางเลื่อน          ชั้นวางหนังสือแบบรางเลื่อน ตู้ลักษณะเปิดโล่งสองข้าง ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับวางหนังสือหรือเอกสารโดยการวางแบบนำสันหนังสือออกเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ตู้เก็บเอกสารประเภทนี้เป็นที่นิยมในห้องสมุด หอสมุด โรงเรียน มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการจัดเก็บหนังสือจัดเก็บเอกสารแยกกันอย่างเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา […] Continue Reading   สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท โลหะประทีป เน็กซ์เจน จำกัด http://www.racking-system.com https://lohaprateep.brandexdirectory.com  

สาระน่ารู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้า | อัลติเมท คอมเมอร์เชียล บจก.

มอเตอร์ไฟฟ้าอุปกรณ์สำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม           มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นเครื่องจักรไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล มอเตอร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ทำงานด้วยปฏิสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กและขดลวด เพื่อสร้างพลังงาน มอเตอร์ไฟฟ้าแต่ละรูปแบบเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน ขนาด การระบายความร้อน หรือลักษณะกลไกอื่นๆ ของมอเตอร์ไฟฟ้า ควรเลือกใช้ลักษณะการใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักร เรือ การบีบอัดท่อ ปั๊ม เป็นต้น    มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ทำไมในอุตสาหกรรมจึงเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง           เนื่องจากกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถสร้างกำลังได้มากต่อการใช้งานหลายพัน หรือหลายหมื่นกิโลวัตต์ ทำให้มีผลต่อการใช้งานในอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้พลังงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงต่อกัน รวมถึงด้านเทคนิคที่ดีกว่าของมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงกับมอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน […] Continue Reading   สนใจติดต่อ บริษัท อัลติเมท คอมเมอร์เชียล จำกัด ที่อยู่ : 1405 ชั้น 3 […]

HOW TO 6 ขั้นตอนการฉีดพลาสติกที่ลูกค้าควรรู้ | ไมตรีอุตสาหกรรม บจก.

HOW TO 6 ขั้นตอนการฉีดพลาสติกที่ลูกค้าควรรู้ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงาน #ฉบับคนไม่รู้อะไรเลย                   มีผู้ประกอบการที่มีไอเดียธุรกิจและอยากผลิตสินค้าของตัวเองอยู่จำนวนไม่น้อย แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ขั้นตอนคร่าวๆของการเริ่มธุรกิจสร้างแบรนด์สินค้ามีอะไรบ้าง อะไรคือสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึง วันนี้เราจะมาแบ่งปันความรู้จากวงการผลิตพลาสติกสำหรับผู้ประกอบการตั้งแต่ที่ยังไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการผลิตพลาสติก ฉีดพลาสติก จนสามารถเริ่มต้นได้! กระบวนการผลิตพลาสติก ที่เราจะโฟกัสวันนี้คือกระบวนการผลิตสินค้าพลาสติกแบบประเภทงานฉีดพลาสติก หรือที่เรียกกันว่า injection molding               คุณอาจเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ที่มีไอเดียสินค้าและต้องการผลิตสินค้าพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทของใช้ เครื่องใช้สำนักงาน ของเล่นเด็ก อะไหล่เครื่องจักร ชิ้นส่วนพลาสติก หรือสินค้าที่มีมิติ แต่ไม่รู้จะเริ่มทำอย่างไร หรือควรต้องเตรียมเตรียมอะไรบ้าง เมื่ออ่านบทความนี้จบคุณจะมีความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น พร้อมเริ่มวางแผนทันที!   […]

ประโยชน์ระบบไฮดรอลิคในอุตสาหกรรมต่างๆ | เพาเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส บจก.

ระบบไฮดรอลิคกับอุตสาหกรรม           ระบบไฮดรอลิค hydraulic หมายถึงการไหลของน้ำ โดยในปัจจุบันได้มีการนำมาใช้หมายถึงการไหลของของเหลวทุกชนิด โดยระบบไฮดรอลิคทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดกำลังในการเปลี่ยนของไหลให้เป็นพลังงานกล โดยการใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิคและมอเตอร์ไฮดรอลิคในการทำงาน ตัวอย่างงานที่นิยมใช้ระบบไฮดรอลิกได้แก่ ระบบเบรกในรถยนต์ แม่แรงไฮดรอลิค เครื่องอัด เกียร์อัติโนมัติ เครน รถแทรกเตอร์ และงานในอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมาย    เครื่องกรองน้ำมันไฮดรอลิค            – ระบบไฮดรอลิคในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบไฮดรอลิคถูกนำมาใช้ขับเคลื่อนภาคโรงงานอุตสาหกรรมในไทยอย่างมากมาย อาทิเช่น เครื่องฉีด เครื่องฉีดอะลูมิเนียม เครื่องป้อนชิ้นงาน แท่นอัดชิ้นงาน เครื่องประกอบขึ้นรูปชิ้นงาน เครื่องกลึง เครื่องเจียระไน ระบบไฮดรอลิคล้วนแล้วแต่ทำหน้าที่แตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม เช่น เครื่องฉีดพลาสติก ระบบไฮดรอลิคทำหน้าที่ในการส่งกำลังเพื่อใช้ในการเลื่อนหรือนำชิ้นงานเข้าออกจากแม่พิมพ์ เป็นต้น – ระบบไฮดรอลิคอุตสาหกรรมเหล็กกล้า ในกับแท่นเลื่อน […]

บริการรับตัดปั๊มพับโลหะ ย่านบางพลี โทร 0818014236 | ชัยเมททอล บจก.

บริการรับตัดปั๊มพับโลหะ”คุณภาพสินค้าและบริการดีเยี่ยม”   –  รับผลิตชิ้นงานโลหะ บริการกลึง ปั๊ม ขึ้นรูป ชิ้นงานโลหะ ทุกประเภทด้วยประสบการณ์ยาวนาน รับประกันคุณภาพชิ้นงานทุกชิ้น –  ผลิตชิ้นงานโลหะตามแบบ บริการรับขึ้นรูปชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้าด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็วแม่นยำ –  บริการรับผลิตชิ้นงานโลหะ รับผลิตชิ้นงานตามแบบบริการงานสั่งทำ สินค้าได้มาตรฐานควบคุมทุกขั้นตอนวิศวกรมืออาชีพ –  รับผลิตเกลียวลำเลียง ผลิตเกลียวลำเลียงตามแบบใช้ได้กับงานหลากหลายประเภท –  บริการซ่อมลูกรีดเกลียว รับซ่อมลูกรีดเกลียวตามการใช้งานของลุกค้า โดยผู้เชี่ยวชาญ –  รับสั่งทำชิ้นงานโลหะ รับสั่งทำชิ้นงานโลหะตามแบบตามความต้องการของลูกค้าให้บริการด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ –  รับผลิตตรีมเมอร์เกลียว ผลิตตรีมเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตทำจากโลหะคุรภาพสูง –  รับผลิตชุดลูกกลิ้ง ล้อฟันเฟื่อง ออกแบบและผลิตชุดลูกกลิ้งล้อฟันเฟืองทุกประเภทด้วยเครื่องจักร cnc –  บริการสั่งทำชิ้นงานโลหะ บริการสั่งทำชิ้นงานโลหะตามแบบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมบริการให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจ –  รับผลิตสตั๊ด ผลิตสตั๊ด 5/16 x 24UNJF วัสดุ PH H900 บริการขึ้นรูปด้วยกระบวนการรีดเกลียวหลังชุบแข็ง –  รับผลิตเฟืองทุกประเภท รับผลิตโลหะตามแบบรับทำเฟืองเกียร์ตามสั่งด้วยเครื่องจักรงานโลหะคุณภาพ –  รับผลิตเฟืองสายพาน รับผลิตเฟืองสายพานทุกขนาดด้วยวัสดุคุณภาพตามสเปคที่ลูกค้าต้องการ     […]

บริการติดตั้งติดตั้งรางน้ำฝน โทร 027178814 | พันธุ์นราโลหะการ บจก.

ผู้ผลิตจำหน่ายและติดตั้งรางน้ำฝน            เนื่องจากประเทศไทยของเราตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนพฤศจิกายนตรงกับช่วงฤดูฝนของประเทศไทย บริษัท พันธุ์นราโลหะการ จำกัด มีบริการผลิตรางน้ำฝน พร้อม บริการติดตั้งรางน้ำฝน ไม่ว่าจะติดตั้งรางน้ำฝนอาคาร ติดตั้งรางน้ำฝนโรงงาน มีทั้งรางน้ำฝนแบบรางน้ำฝนสแตนเลส ติดตั้งรางน้ำฝนเหล็กหรือจะเป็นติดตั้งรางน้ำฝนสังกะสี บริการอย่างดีโดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน นอกจากนี้วัตถุดิบที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี มีคุณภาพสูง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจ ไว้วางใจ และใช้บริการกับเราเรื่อยมา งานรางน้ำสแตนเลส                บริษัท พันธุ์ราโลหะการ จำกัด ของเรานั้นเป็น ผู้ผลิตจำหน่าย และติดตั้ง ท่อระบายอากาศท่อระบายอากาศภายในโรงงาน ท่อระบายอากาศภายในอาคาร รางน้ำฝน ติดตั้งรางน้ำฝนเหล็ก ติดตั้งรางน้ำฝนสังกะสี ประตูรั้ว ผลิตประตูรั้ว […]

ร้านถ่ายพิมพ์เขียว ย่านพัฒนาการ โทร 023191133 | ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บีเอ็มซี

ร้านถ่ายพิมพ์เขียว ย่านพัฒนาการ คุณภาพงานคมชัด งานด่วน งานไว ราคาไม่แพง แนะนำ ศูนย์ถ่ายเอกสาร-พิมพ์เขียว บี เอ็ม ซี โทร 023191133              ศูนย์ถ่ายเอกสารครบวงจร รับถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอล  บริการถ่ายแบบแปลน สี-ขาวดำ/ขาว-ไขบริการถ่ายแบบแปลนด้วยระบบดิจิตอล ทั้งแบบกระดาษธรรมดาและกระดาษไข scan และ plot งาน AUTOCAD ได้ถึงขนาด A0 ด้วยเครื่องถ่ายแบบแปลน OCE รุ่น TDS600 (ขาว-ดำ) และรุ่น TDS750 และ (สี) เช่น งานแผนที่ขนาดใหญ่ หน้ากว้าง A0 โดยที่ท่านสามารถติดต่อเราหรือดูบริการเพิ่มเติมได้ที่ bmcdigitalprint.com และ bmccopy.pagesthai.com   รับถ่ายแบบแปลน […]